Wokół basenów były zorganiozwane liczne konkurencje sportowe dla dzieci

Wokół basenów były zorganiozwane liczne konkurencje sportowe dla dzieci