Usunięcie drzew oraz wykonie nasadzeń zastępczych

OSIR Ochota przystępuje do realizacji zadania: „Usunięcie drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie przyległym Hali Sportowej przy ulicy Nowowiejskiej 37B w Warszawie”.

Dokumentacja:
Ekspertyza dendrologiczna
Zgoda właścicielska Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego