Parking

W podziemiach pływalni znajduje się stale monitorowany garaż mogący pomieścić
70 samochodów.

Cennik:
•    bilet jednorazowy – 3 zł za godzinę + 1,50 zł za każde następne 30 minut
•    karnet miesięczny, 24-godzinny – 230 zł