Wyniki badań wody

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
Ostatnie badania wody basenowej przeprowadzono w dniu 09.10.2017 roku – wyniki w normie.

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Usypiskowej:
roczna ocena jakości wody