Wyniki badań wody

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
Ostatnie badania wody basenowej przeprowadzono w dniu 24 lipca 2017 roku – wyniki w normie.