Wyniki badań wody

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
Ostatnie badania wody basenowej przeprowadzono w dniu 06.05.2019- wyniki w normie.

Wyniki rocznego badania wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
roczna ocena jakości wody

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Usypiskowej:
Ostatnie badania wody basenowej przeprowadzono w dniu 24.05.2019- wyniki w normie.

Wyniki rocznego badania wody Pływalni przy ulicy Usypiskowej:
roczna ocena jakości wody