Wyniki badań wody

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
Ostatnie badania wody basenowej przeprowadzono w dniu 04.03.2019 r.
– wyniki w normie.

Wyniki rocznego badania wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
roczna ocena jakości wody

Wyniki rocznego badania wody Pływalni przy ulicy Usypiskowej:
roczna ocena jakości wody