Wyniki badań wody

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
Ostatnie badania wody basenowej przeprowadzono w dniu 08.10.2018r. –
wyniki w normie.

Wyniki rocznego badania wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
roczna ocena jakości wody

Wyniki rocznego badania wody Pływalni przy ulicy Usypiskowej:
roczna ocena jakości wody