Wyniki badań wody

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Rokosowskiej:
Ostatnie badania wody basenowej przeprowadzono w dniu 04.06.2018r. –
wyniki w normie.

Wyniki wody Pływalni przy ulicy Usypiskowej:
roczna ocena jakości wody