Zamówienia publiczne

plan zamówień osir na 2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej”
Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej”

Postępowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.03.2017 r. do 30.09.2017 r.”
Pobierz pliki
informacja z otwarcia ofert

 

 

 

informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Obsługa ratownicza realizowana na obiektach pływalni przy ulicy Rokosowskiej 10 oraz Usypiskowej 18 w Warszawie”

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej celem realizacji zadania Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej”

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej celem realizacji zadania Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej”

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.”

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Zakup i dostawa przenośnego parkietu tanecznego na potrzeby obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B”.
Pobierz pliki
SIWZ parkiet
ogłoszenie o przetargu
zapytanie nr 1 wraz z wyjaśnieniami
zapytanie nr 2 wraz z wyjaśnieniami
Informacja o modyfikacji SIWZ
ogłoszenie o modyfikacji ogłoszenia
SIWZ parkiet – po modyfikacji
wyniki postepowania przetargowego

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”
Pobierz pliki
SIWZ sprzątanie OSiR na 2015r
ogłoszenie – przetarg na sprzątanie
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniamiPrzetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”
Pobierz pliki
Specyfikacja ochrona OSiR na 2015r
ogłoszenie – przetarg na ochronę
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami
ogłoszenie o wyniku przetargu

Powtórne zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pod nazwą:
„Wykonanie remontów schodów wejściowych, części zadaszenia oraz budowli łącznika obiektu Hali Sportowej OSiR Ochota”
Pobierz pliki:
zapytanie ofertowe
przedmiar

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pod nazwą:
„Wykonanie remontów schodów wejściowych, części zadaszenia oraz budowli łącznika obiektu Hali Sportowej OSiR Ochota”
Pobierz pliki:
zapytanie ofertowe
przedmiar
informacja o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe – automaty vendingowe
Zapytanie szczęśliwice 2014

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzątanie
ogłoszenie o zamówieniu – sprzątanie
SIWZ sprzątanie OSiR na 6-12.2014r

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
SIWZ sprzątanie OSiR na 2014r

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
Specyfikacja ochrona OSiR na 2014r
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami
wynik postępowania przetargowego

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
SIWZ – dostawa energii elektrycznej
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 1
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 2
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 3
informacja o modyfikacji SIWZ
SIWZ po modyfikacji
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 4
informacja o modyfikacji SIWZ nr 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
SIWZ po modyfikacji2
ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
zapytanie do SIWZ

informacja o modyfikacji SIWZ
SIWZ sprzątanie OSiR – po modyfikacji
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzątanie

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
SIWZ ochrona OSiR Ochota
ogłoszenie o wyniku przetargu na ochronę

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy chemii do utrzymania czystości na potrzeby OSiR Ochota.

Pobierz plik
zapytanie ofertowe – chemia

wynik zapytania ofertowego – chemia

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków czystości na potrzeby OSiR Ochota.

Pobierz plik
zapytanie ofertowe – środki czystości

wynik zapytania ofertowego – środki czystości