Zamówienia publiczne

Wadia przetargowe oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy prosimy wpłacać przelewem na konto:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota,
02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37B
nr konta bankowego:
Citi Bank Handlowy w Warszawie 54 1030 1508 0000 0005 5047 6037

plan zamówień publicznych 2020

Postępowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.”
Pobierz pliki
informacja o wyniku postępowania
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie
załączniki w wersji edytowalnej

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla Obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r.”
Pobierz pliki
informacja o wynikach postępowania przetargowego
informacja z otwarcia ofert
SIWZ po modyfikacji
informacja o modyfikacji SIWZ
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 2
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 1

ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

 

Postępowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.”
Pobierz pliki
informacja o wyniku postępowania
inforamcja z otwarcia ofert
ogłoszenie
załączniki w wersji edytowalnej

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót pod nazwą: „Modernizacja Lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ulicy Rokosowskiej 10 w Warszawie”
Pobierz pliki
informacja o wyniku przetargu
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – cz. 2
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – konstrukcja

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 2
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 4
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 5

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar branża budowlana
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar – branża elektryczna
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
W sprawie uzyskania dodatkowych rysunków dokumentacji projektowej prosimy o kontakt: gwalkiewicz@osirochota.waw.pl

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót pod nazwą: „Modernizacja Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ulicy Rokosowskiej 10 w Warszawie”
Pobierz pliki
informacja o wyniku przetargu
informacja z otwarcia ofert
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami nr 3
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami nr 2
modyfikacja ogłoszenia
SIWZ po modyfikacji
ogłoszenie o modyfikacji SIWZ
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami nr 1

ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – sala
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 1
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 2
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – – rysunek 4
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – – rysunek 5
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – – rysunek 6
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar branża budowlana
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Przedmiar branża budowlana – sala
Załącznik Nr 1.4 do SIWZ – Przedmiar – branża elektryczna
Załącznik Nr 1.5 do SIWZ – Przedmiar – branża elektryczna – sala
Załącznik Nr 1.6 do SIWZ – Przedmiar – branża sanitarna
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Przedmiar – branża sanitarna – sala
Załącznik Nr 1.8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik Nr 1.8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – sala

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót pod nazwą: „Modernizacja Lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ulicy Rokosowskiej 10 w Warszawie”
Pobierz pliki
informacja o unieważnieniu postępowania
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – cz. 2
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – konstrukcja
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – cz. 2
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 2

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar branża budowlana
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar – branża budowlana 2
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar – branża elektryczna
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar branża elektryczna 2

Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót pod nazwą: „Modernizacja Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ulicy Rokosowskiej 10 w Warszawie”
Pobierz pliki
informacja o unieważnieniu postępowania
ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – sala
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 1
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 2
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – rysunek 3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – – rysunek 4
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – – rysunek 5
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – – rysunek 6
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar branża budowlana
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Przedmiar branża budowlana – sala
Załącznik Nr 1.4 do SIWZ – Przedmiar – branża elektryczna
Załącznik Nr 1.5 do SIWZ – Przedmiar – branża elektryczna – sala
Załącznik Nr 1.6 do SIWZ – Przedmiar – branża sanitarna
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Przedmiar – branża sanitarna – sala
Załącznik Nr 1.8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik Nr 1.8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – sala

plan zamówień publicznych 2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla Obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r.”
Pobierz pliki
wynik przetargu
Informacja z otwarcia ofert
SIWZ ciepło 2019 po modyfikacji 2
informacja o modyfikacji SIWZ 2
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 2
SIWZ ciepło 2019 po modyfikacji
informacja o modyfikacji SIWZ
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 1
ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.”
Pobierz pliki
Informacja o wyniku postępowania
Informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ – wersja edytowalna
formularz cenowy – wersja edytowalna

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.”
Pobierz pliki
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ – wersja edytowalna
formularz cenowy – wersja edytowalna

Postępowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.”
Pobierz pliki
Informacja z wynikach postępowania
Informacja z otwarcia ofert
zapytania wraz z wyjaśnieniami 3
zapytania wraz z wyjaśnieniami 2
zapytania wraz z wyjaśnieniami
ogłoszenie o zamówieniu
załączniki w wersji edytowalnej

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: Przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej celem realizacji zadania: „Modernizacja obiektów sportowych OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 do aktualnych potrzeb użytkowników poprzez zmianę funkcjonalności pomieszczeń, poprawę efektywności urządzeń i efektywności energetycznej”
Pobierz pliki
Informacja o wyniku przetargu
Informacja z otwarcia ofert
zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami
ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

IMG_20180308_141901

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla Obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.04.2018 – 31.12.2018 r.”
Pobierz pliki
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
informacja z otwarcia ofert
SIWZ po modyfikacji
informacja o modyfikacji SIWZ
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 2
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 1
ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Budowa skateparku w Parku Zachodnim w Warszawie”
Pobierz pliki
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
Informacja z otwarcia ofert


ogłoszenie
SIWZ budowa skateparku
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Przekroje A3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – PZT Ochota A3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Rzut A2
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Sekcje 1 2 3 A3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Sekcje 4 5 A3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Sekcje 6 7 A3
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie skateparku
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie skateparku – E1
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie skateparku – E2
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku – RYS 1 PZT
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku – RYS 2 ZEWN. INST. KD
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku – RYS 3 ZEWN. INST. KD
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku – RYS 4 STUDNIA CHŁONNA
Załącznik Nr 1.4 do SIWZ – Przedmiar – budowa skateparku
Załącznik Nr 1.5 do SIWZ – Przedmiar – oświetlenie skateparku
Załącznik Nr 1.6 do SIWZ – Przedmiar – odwodnienie skateparku
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Projekt koncepcyjny skateparku
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Projekt koncepcyjny skateparku – Wizualizacje A3
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Projekt koncepcyjny skateparku – PZT Ochota A3
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Projekt koncepcyjny skateparku – Rzut A2
Załącznik Nr 1.8 do SIWZ – Informacja BIOZ
Załącznik Nr 1.9 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
plan zamówień osir na 2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Obsługa ratownicza realizowana na obiektach pływalni przy ulicy Rokosowskiej 10 oraz Usypiskowej 18 w Warszawie”
Pobierz pliki

informacja o wyniku przetargu
Informacja z otwarcia ofert 2
ogłoszenie
SIWZ obsługa ratownicza
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Budowa skateparku w Parku Zachodnim w Warszawie”
Pobierz pliki

informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie
SIWZ budowa skateparku
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Przekroje A3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – PZT Ochota A3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Rzut A2
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Sekcje 1 2 3 A3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Sekcje 4 5 A3
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – budowa skateparku – Sekcje 6 7 A3
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie skateparku
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie skateparku – E1
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie skateparku – E2
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku – RYS 1 PZT
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku – RYS 2 ZEWN. INST. KD
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku – RYS 3 ZEWN. INST. KD
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – odwodnienie skateparku – RYS 4 STUDNIA CHŁONNA
Załącznik Nr 1.4 do SIWZ – Przedmiar – budowa skateparku
Załącznik Nr 1.5 do SIWZ – Przedmiar – oświetlenie skateparku
Załącznik Nr 1.6 do SIWZ – Przedmiar – odwodnienie skateparku
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Projekt koncepcyjny skateparku
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Projekt koncepcyjny skateparku – Wizualizacje A3
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Projekt koncepcyjny skateparku – PZT Ochota A3
Załącznik Nr 1.7 do SIWZ – Projekt koncepcyjny skateparku – Rzut A2
Załącznik Nr 1.8 do SIWZ – Informacja BIOZ
Załącznik Nr 1.9 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Obsługa ratownicza realizowana na obiektach pływalni przy ulicy Rokosowskiej 10 oraz Usypiskowej 18 w Warszawie”
Pobierz pliki
informacja o unieważnieniu
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie
SIWZ obsługa ratownicza
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.”
Pobierz pliki
informacja o rozstrzygnięciu postępowania
informacja z otwarcia ofert

SIWZ dostawa energii elektrycznej po modyfikacji 3
informacja o modyfikacji SIWZ 3
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 4
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 3
SIWZ dostawa energii elektrycznej po modyfikacji 2
informacja o modyfikacji SIWZ 2
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 2
SIWZ dostawa energii elektrycznej po modyfikacji
formularz cenowy po modyfikacji
informacja o modyfikacji SIWZ
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 1

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ – wersja edytowalna
formularz cenowy – wersja edytowalna

Postępowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.10.2017 r. do 31.07.2018 r.”
Pobierz pliki
ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu – wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
informacja o wynikach postępowania

Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej”
Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej”

Postępowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.03.2017 r. do 30.09.2017 r.”
Pobierz pliki
informacja z otwarcia ofert

 

 

 

informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Obsługa ratownicza realizowana na obiektach pływalni przy ulicy Rokosowskiej 10 oraz Usypiskowej 18 w Warszawie”

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej celem realizacji zadania Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej”

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej celem realizacji zadania Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej”

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.”

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Zakup i dostawa przenośnego parkietu tanecznego na potrzeby obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B”.
Pobierz pliki
SIWZ parkiet
ogłoszenie o przetargu
zapytanie nr 1 wraz z wyjaśnieniami
zapytanie nr 2 wraz z wyjaśnieniami
Informacja o modyfikacji SIWZ
ogłoszenie o modyfikacji ogłoszenia
SIWZ parkiet – po modyfikacji
wyniki postepowania przetargowego

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”
Pobierz pliki
SIWZ sprzątanie OSiR na 2015r
ogłoszenie – przetarg na sprzątanie
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniamiPrzetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”
Pobierz pliki
Specyfikacja ochrona OSiR na 2015r
ogłoszenie – przetarg na ochronę
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami
ogłoszenie o wyniku przetargu

Powtórne zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pod nazwą:
„Wykonanie remontów schodów wejściowych, części zadaszenia oraz budowli łącznika obiektu Hali Sportowej OSiR Ochota”
Pobierz pliki:
zapytanie ofertowe
przedmiar

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pod nazwą:
„Wykonanie remontów schodów wejściowych, części zadaszenia oraz budowli łącznika obiektu Hali Sportowej OSiR Ochota”
Pobierz pliki:
zapytanie ofertowe
przedmiar
informacja o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe – automaty vendingowe
Zapytanie szczęśliwice 2014

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzątanie
ogłoszenie o zamówieniu – sprzątanie
SIWZ sprzątanie OSiR na 6-12.2014r

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
SIWZ sprzątanie OSiR na 2014r

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
Specyfikacja ochrona OSiR na 2014r
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami
wynik postępowania przetargowego

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
SIWZ – dostawa energii elektrycznej
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 1
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 2
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 3
informacja o modyfikacji SIWZ
SIWZ po modyfikacji
zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami – nr 4
informacja o modyfikacji SIWZ nr 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
SIWZ po modyfikacji2
ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
zapytanie do SIWZ

informacja o modyfikacji SIWZ
SIWZ sprzątanie OSiR – po modyfikacji
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzątanie

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”

Pobierz pliki
ogłoszenie
SIWZ ochrona OSiR Ochota
ogłoszenie o wyniku przetargu na ochronę

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy chemii do utrzymania czystości na potrzeby OSiR Ochota.

Pobierz plik
zapytanie ofertowe – chemia

wynik zapytania ofertowego – chemia

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków czystości na potrzeby OSiR Ochota.

Pobierz plik
zapytanie ofertowe – środki czystości

wynik zapytania ofertowego – środki czystości