Rekrutacja

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : kasjer
informacja o wynikach rekrutacji
wynik naboru
ogłoszenie o naborze
oświadczenie

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji – są przechowywane przez okres 3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:

Obecnie nie toczy się żadne postępowanie rekrutacyjne.