Rekrutacja

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE:

Ogłoszenie -Prac.zaplecza sportowego

ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie nie toczy się żadne postępowanie rekrutacyjne.

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:

ogłoszenie 2

 

 

 

 

 

 

 

ratownik ogłoszenie

ogłoszenie 1

 

 

 

 

 

 

zaplecze ogłoszenie

– ogłoszenie konkursu na nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. technicznych
konkurs
oświadczenie o nie karalności
protokół z posiedzenia komisji rekrytacyjnej
rozstrzygnięcie konkursu

– ogłoszenie konkursu na nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KASJER
konkurs_kasjer
oświadczenie o nie karalności
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – I etap
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – II etap

– ogłoszenie konkursu na nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KASJER
konkurs kasjer
oświadczenie o nie karalności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – I etap
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – II etap

– ogłoszenie konkursu na nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KASJER
konkurs_kasjer
oświadczenie o nie karalności, zdolność do czyności prawnych
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – I etap
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – II etap

– ogłoszenie konkursu na nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KASJER
konkurs_kasjer
informacja konkursowa z dnia 03 czerwca 2013
wynik postępowania rekrutacyjnego

W obecnej chwili nie toczy się żadne postępowanie rekrutacyjne.