BIP


Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Władze

Struktura organizacyjna

Akty prawne

Zarządzenia Dyrektora OSiR

Rekrutacja

Konkursy

Zamówienia publiczne

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota – Warszawa, ul. Rokosowska 10.

Inspektor ochrony danych: Joanna Nalepa, e-mail: dane.osobowe@osirochota.waw.pl

Redakcja BIP: gwalkiewicz@osirochota.waw.pl